סניף מרכז
רחוב מבצע יפתח 4 
פתח תקווה
טל 03-9040866

סניף דרום
רחוב קק"ל 39
באר שבע
טלפון : 08-6239125

קבל פרטים נוספים

חדשות אחרונות

שאלות ותשובות

אלימות במשפחה

          
 
אלימות במשפחה

החוק למניעת אלימות במשפחה מקנה לבית-המשפט את הסמכות לנקוט במספר פעולות, והן: להוציא צו האוסר על אדם להיכנס לדירת המגורים של בן המשפחה המבקש, או להימצא במרחק מסוים ממנה; לאסור על אדם להטריד בן משפחה; למנוע שימוש בנכס המשמש את בן המשפחה המבקש; לדרוש ערובה לקיום הצו או לקיומה של התנהגות טובה על-ידי הצד האלים ועוד.

צו הגנה ניתן לתקופה של עד שלושה חודשים. בית-המשפט רשאי להאריכו מפעם לפעם, ובלבד שהתקופה הכוללת לא תעלה על שישה חודשים. בית-המשפט אף רשאי, מנימוקים מיוחדים שיפורטו בהחלטתו, להאריך את הצו לתקופה כוללת שלא תעלה על שנה אחת.

במידה ובן-זוג מפר את צו ההגנה שניתן נגדו, על בן-הזוג השני להגיש תלונה במשטרה. שוטר רשאי לעצור את מפר הצו לאלתר, מבלי להיזקק להחלטת בית-המשפט בעניין.

בחוקקו את החוק נתן המחוקק בידי הנפגע כלי מהיר להתערבות מיידית של מערכת אכיפת החוק, ובנוסף הליך זה הינו ללא עלות כספית מאחר וההליך פטור מאגרה ואינו מחייב ייצוג של עורך-דין.

בשל הקלות אלו, עלולות להתרחש נסיבות בהן תגיש אישה בקשות חסרות בסיס לצווי הגנה, כחלק מטקטיקה בהליך הגירושין ותנסה להעליל על הבעל עלילות שווא, לצורכי שיפור עמדות במסגרת הליך גירושין מתנהל. לשם כך נחקק סעיף 11 לחוק למניעת אלימות במשפחה, הקובע מפורשות, כי במידה ובית-המשפט קובע כי בקשה למתן צו הגנה הינה קנטרנית רשאי הוא להטיל על מי שביקש את צו ההגנה הוצאות לטובת המדינה ולטובת צד שנפגע, ובנוסף לכך פיצוי כספי למי שנפגע מהגשת הבקשה.

למדע נוסף צור קשר