סניף מרכז
רחוב מבצע יפתח 4 
פתח תקווה
טל 03-9040866

סניף דרום
רחוב קק"ל 39
באר שבע
טלפון : 08-6239125

קבל פרטים נוספים

חדשות אחרונות

שאלות ותשובות

ירושות וצוואות

 
צורות הצוואה
צוואה נעשית בכתב יד, בעדים, בפני רשות או בעל-פה." הצוואה היא מסמך מיוחד במינו. הצוואה היא מסמך בעל נפקות משפטית אך הצוואה היא גם מסמך המשקף את רצונו האחרון, ואת משאלת ליבו האחרונה מה יהיה לאחר לכתו לעולם אחר. במקרה בו אדם בחר להשאיר צוואה, הוא רצה לקבוע את חלוקת רכושו באופן שונה מן סדר החלוקה שקבע המחוקק
בירושה על-פי הדין. המחוקק קבע ארבע סוגים של צוואות ובכל צורה קיימות דרישות שבצורה (דרישות פורמאליות-צורניות). הדרישות שקבע המחוקק באות להבטיח את אמיתות הצוואה וגמירת-הדעת של המצווה.
ארבעת הצורות לעריכת צוואה
א.צוואה בכתב יד
ב.צוואה בעדים
ג.צוואה בפני רשות
ד.צוואה בעל-פה (או צוואת שכיב מרע)
מלבד צורות הצוואה המנויות לעיל אין צורה אחרת שניתן לכתוב על פיה צוואה, היינו, חוק הירושה מונה רשימה סגורה של צורות לעריכת צוואה.
 
יורשים על פי דין
המורשים והם: מי שהיה חי במות המוריש בן/בת זוגו/זוגתו, ילדי המוריש וצאצאיהם, הורי המוריש וצאצאיהם, הורי הוריו של המוריש וצאצאיהם.
 
בסולם העדיפויות נקבע שלוש מדרגות ירושה. ניתן לרשת רק במדרגה אחת ואין חשיבות למספר היורשים באותה מדרגה. כלומר באם נמצא במדרגה מסוימת יורש אחד אזי כל העזבון הולך אליו ובאם נמצאים מספר יורשים מבוצעת חלוקה שווה כאשר שאר היורשים המצויים בשאר המדרגות אינם יורשים דבר. לבן זוגו של המוריש מעמד מיוחד ואחר עליו נסביר בהמשך.
 
סדר חלוקת הירושה העיזבון מתחלק ביניהם באופן שווה
1.ילדיו, נכדיו וניניו של המוריש
2.הוריו, אחיו ואחיותיו ואחיינו של המוריש
3.סבו וסבתו ודודו ובני דודו של המוריש
 
למידע נוסף צור קשר