סניף מרכז
רחוב מבצע יפתח 4 
פתח תקווה
טל 03-9040866

סניף דרום
רחוב קק"ל 39
באר שבע
טלפון : 08-6239125

קבל פרטים נוספים

חדשות אחרונות

שאלות ותשובות

הסכם ממון

 
 
הסכם ממון בין בני זוג
 
סעיף 1 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973 קובע כי "הסכם ממון בין בני זוג המסדיר יחסי ממון שביניהם. ושינוי של הסכם כזה יהיו בכתב". במידה והסכם ממון שערכו בני הזוג צופה את איזון המשאבים בענייני ממון לעת מוות או גירושין, בפנינו הסכם ממון.
 
סעיף 2(א) לחוק הנ"ל קובע כי "הסכם ממון טעון אישור בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הדתי שלו סמכות השיפוט בענייני נישואין וגירושין של בני הזוג, וכן טעון שינוי של הסכם כזה אישור כאמור". כלומר, סעיף זה בא להבטיח את קיומה של גמירות הדעת של שני בני הזוג בעת חתימתם על ההסכם.
 
הפרקטיקה הנהוגה כיום היא, כי על שני בני הזוג להתייצב בגופם בבית המשפט או בית הדין הרבני וזאת על מנת שבית המשפט או בית הדין יסבירו לצדדים את משמעות סעיפי ההסכם.
 
בנוסף, על בית המשפט או בית הדין הרבני לוודא כי שני הצדדים חתמו על ההסכם בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ואת תוצאותיו כאמור בסעיף 2(ב) לחוק הנ"ל הקובע כי "האישור לא יינתן אלא לאחר שנוכח בית המשפט או בית הדין שבני הזוג עשו את ההסכם או את השינוי בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ואת תוצאותיו".
 
כמו כן, שינויו של הסכם ממון יהא בכתב ובפני הערכאה שאישרה את ההסכם. כלומר, באם הסכם ממון אושר בבית המשפט לענייני משפחה – שינויו של הסכם שכזה, יהא אף הוא בפני בית המשפט לענייני משפחה שכן, אין להתרוצץ בין בית המשפט לבין בית הדין ובמילים אחרות, אין לאשר ההסכם בבית המשפט ואת שינויו לאשר בבית הדין הרבני.
 
החוק חל על כל הזוגות שנישאו לאחר 1.1.74. , על פי החוק, עם פקיעת הנישואין זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית של כלל הנכסים אשר בני הזוג צברו במהלך חייהם המשותפים תחת קורת גג אחת, לרבות: בתים, נכסי מקרקעין ודירות, מכוניות, תוכניות חיסכון, קופות גמל, ניירות ערך, בעלות על עסקים, פנסיה ,ביטוחים ועוד עוד.ללא קשר אם רשומים על שני בני הזוג או רשומים על שם אחד בבני הזוג
 
הסכם ממון הינו הדרך היחידה המאפשר הסדיר חלוקת הרכוש באופן שונה מזו הקבועה בחוק במקרה של פקיעת הנישואין. ההסכם צופה פני עתיד ולמעשה לא אמורה להיות לו משמעות אלא במצב של פקיעת הנישואין.
 
הסכם ממון כיצד
על פי החוק, הסכמי ממון חייבים להיעשות בכתב וחייבים לקבל אישור של בית משפט או של בית דין רבני. אולם, אם ההסכם נעשה על ידי בני זוג לפני הנישואין - ניתן לאשר אותו גם אצל נוטריון ללא צורך לפנות לערכאות שיפוטיות. חשוב להדגיש כי עריכת הסכם ממון בכתב ואישורו על ידי רשות מוסמכת - הינם תנאים מהותיים ולא רק ראייתים, כלומר, הסכם ממון שלא קיבל את האישור הדרוש לו על ידי הגוף הנכון הינו חסר כל תוקף משפטי או ערך כלשהו. לא ניתן להסתמך עליו ולא ניתן לתבוע רכוש על פיו. אפשר אך ורק לנסות וללמוד ממנו בדיעבד על כוונת הצדדים אך לא תמיד ולא בהכרח. לעיתים דווקא העובדה שההסכם לא אושר יכולה להעיד על כוונה הפוכה, קרי - שאחד הצדדים לא הסכים לו ועל כן לא אושר ההסכם בסופו של דבר. על כן, לא די בכך ולא מומלץ שהצדדים יסתפקו בניסוח הסכם בעצמם.
 
לפרטים נוספים צור קשר