סניף מרכז
רחוב מבצע יפתח 4 
פתח תקווה
טל 03-9040866

סניף דרום
רחוב קק"ל 39
באר שבע
טלפון : 08-6239125

קבל פרטים נוספים

חדשות אחרונות

שאלות ותשובות

פלילי צווארון לבן

משפט פלילי - תחומי הייצוג המשפטי בעבירות "צווארון לבן",

המשרד מייצג חשודים ונאשמים בפלילים שהם אנשים נורמטיביים - שזו להם ההסתבכות הראשונה עם החוק, בעבירות "צווארון לבן", כגון: עבירות מס הכנסה, מע"מ, עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים וכלה בעבירות פליליות שונות מצד שוטרים, רופאים, אנשי עסקים ועוד.

מטרתנו הינה למנוע מהלקוח/הנאשם את אי-הנעימות הכרוכה בהתייצבות בבית המשפט כנאשם בהליך פלילי (על כל המשתמע מכך) וכמובן להפחית ככל האפשר את הסיכון שבהרשעה בדין ולפיכך כשהדבר מתאפשר המשרד חותר לביטולו של כתב האישום.

המשרד עוסק בייצוג חשודים ונאשמים בהליך הפלילי , לרבות:

א.ייעוץ וליווי בחקירה משטרתית

ב.שחרור ממעצר הליכי מעצר ימים ו/או תום הליכים

ג.הזכות להיות מיוצג ע"י עורך דין - בהליכי מעצר:

ד.ייצוג בהליכי שימוע - בקשות להימנע מהגשת כתב אישום פלילי

ה.ביטול כתב אישום פלילי

ייעוץ וליווי בחקירה משטרתית

ייעוץ וליווי בחקירה המשטרתית הכנה לחקירה במשטרה ייעוץ משפטי והכוונה לחשוד בפלילים - כבר במהלך המעצר הראשוני ו/או החקירה - אליה הוזמן החשוד מראש, כפי שקורה לא אחת בתיקים פליליים במהלך החקירה או לפניה וכן בייצוג חשוד בהארכות מעצר / שחרור בערובה בבית המשפט.

לאדם מן היישוב, שזה לו המפגש הראשון עם החוקרים בחדר החקירות, מדובר באופן טבעי בסיטואציה מלחיצה,.אף אם אנו בטוחים בחפותנו ולעיתים כפי שקורה לא אחת, הנחקר עלול לעשות טעויות אשר ייקבעו את עתידו של המשך ההליך הפלילי המתנהל לגביו.

מידע וליווי משפטי מקצועי כבר במהלך החקירה הראשונית, עשוי להוות גורם מכריע בהתנהלות הנחקר במהלך החקירה.

תפקידו של עו"ד פלילי במהלך החקירה הוא להפחית את הלחץ הנפשי שבו נתון באופן טבעי הנחקר ולסייע לו להתנהל בחקירה - באופן קר ומחושב, תוך ניתוח הראיות באופן שיש בו כדי לסייע בהגנתו של הנאשם. כל זאת תוך עמידה על מיצוי כל זכויותיו המשפטיות של החשוד בפלילים.

יש לציין כי אנשי החקירה העומדים מול החשוד, הינם בעלי ניסיון וידע מקצועי רב בהתמודדות מול נחקרים "עקשנים" ויש באמתחתם "ארסנל" של תרגילי חקירה שונים ומגוונים שיש בכוחם לשבור ולו את אחרון העבריינים הקשוחים

בפני הנחקר עומדות דילמות רבות, אשר נגזרות לא אחת מידיעת החוק. הכוונה מקצועית במענה על אותם שאלות פתוחות - הינה רבת משמעות, כגון:

א.האם לשמור על זכות השתיקה? מה משמעות השתיקה בחקירה?

ב.האם למסור גרסה מפורטת לחשדות או לענות בתמצית רק לשאלות החוקרים?

ג.מה כוללת זכות ההיוועצות בסנגור? באיזה שלב כבר ניתן לממשה?

ד.האם להציע ו/או להיענות "לבדיקת פוליגרף"?

ה.מתי מותר לשוחח עם עדים הקשורים לחקירה? האם מדובר בשיבוש הליכי משפט?

ו.האם הנחקר חייב להשתתף "במסדר זיהוי חי"? חשיבות נוכחות סנגור מטעמך, במהלך עריכת המסדר? ועוד..

מעבר לרצון הנחקר להשתחרר מאימת הדין ומרשויות האכיפה במהרה, חשובה לא פחות החלטת רשויות התביעה בדבר עילת "סגירת התיק הפלילי".

סגירת תיק בעילה של "חוסר אשמה" היא האופציה הטובה ביותר מבחינת החשוד, אך כאמור גם הנדירה ביותר. שכן, החלק הארי של תיקי החקירה נסגר בעילה של "חוסר ראיות מספיקות" או בעילה של "חוסר עניין לציבור". לעילת סגירת התיק יש משמעות בכל הקשור - למידע המצוי בתדפיס המידע הפלילי, משך רישומו וכד'..

שחרור ממעצר

ייצוג משפטי בהליכי מעצר ימים / תום הליכים

משרדנו מייצג חשודים בפני בית המשפט בבקשות להארכת מעצר ימים וכן בתיקים פליליים בהם הוגש כתב אישום המלווה בבקשה למעצר עד תום ההליכים המשפטיים.

כפי שנקבע לא אחת - בעשרות פסקי דין, המעצר אינו אמצעי ענישה ו/או אמצעי חקירה. המעצר בא למנוע שיבוש הליכי חקירה ואינו בשום מקרה מקדמה על חשבון העונש, אותו עתיד החשוד/הנאשם לשאת באם יורשע בדין.

חשוב לזכור, כי חשוד אשר המשטרה מבקשת להאריך את מעצרו, הינו בגדר חף מפשע ורבים הם המקרים שעל אף הסכמת בית המשפט על הארכת המעצר ו/או שחרור בתנאים מגבילים, לא מוגש בסופו של יום כתב אישום והתיק נסגר לעיתים אף בעילה של "חוסר אשמה".

עילות מעצר:

על מנת שבית המשפט יסכים להאריך מעצרו של חשוד במעצר ימים, עליו להשתכנע כי בחומר הראיות עולה "חשד סביר" כי החשוד עבר עבירה שאינה מסוג חטא.

לאחר מכן, על בית המשפט לבחון האם קיימת אחת מעילות המעצר הקבועות בחוק:

קיים יסוד סביר לחשש ששחרור החשוד או אי-מעצרו יביא לשיבוש הליכי חקירה או משפט, להתחמקות מחקירה מהליכי שפיטה או מריצוי עונש מאסר, או יביא להעלמת רכוש, להשפעה על עדים או לפגיעה בראיות בדרך אחרת;

הליך המעצר עצמו, הוא הליך הכרוך בפגיעה קשה בזכויותיו של החשוד או הנאשם, על כן שמירה על זכויותיו היסודיות בהליך המעצר הינה בבחינת חובה המאפשרת פיקוח שיפוטי, עד לכדי ביטול חוק שאינו עומד באיזונים בין האינטרס הציבורי לשמירה על זכויותיו של החשוד.

הזכות להיות מיוצג ע"י עורך דין - בהליכי מעצר:

זכות ההיוועצות בעו"ד הינה זכות יסוד, עצור המבקש להיוועץ בעו"ד, חובה לאפשר לו לממש את זכותו וכאשר עו"ד פונה למשטרה בבקשה להיפגש עם לקוחו - העצור, חובה על המשטרה לאפשר את קיום הפגישה עם עורך הדין ללא דיחוי.

הליכי שימוע

זכות השימוע במשפט הפלילי

מהי זכות היידוע, אשר ממנה נגזרת זכות השימוע ? כיצד ומתי ניתן לפנות לתביעה בבקשה להימנע מהגשת כתב אישום? ועוד..

סעיף 60(א) לחוק סדר הדין הפלילי, מטיל על רשויות התביעה חובה להודיע לחשוד על קבלת חומר חקירה בעניינו בעבירה מסוג פשע. (פשע - עבירה שהעונש שנקבע לה בחוק, מעל שלוש שנות מאסר).

כנגד החובה להודיע לחשוד על כך שהתקבל בעניינו חומר חקירה בחשד לעבירה מסוג פשע, קמה זכותו של החשוד לפנות לתביעה תוך 30 יום מקבלת ההודעה - בבקשה מנומקת להימנע מהגשת כתב אישום ולקיים הליך "שימוע".

"הליך השימוע המעוגן קיום בגדרי סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי, מניח אפשרות לנחקר לשטוח את טענותיו במלואן, "ועל הגורם המחליט להאזין לדברים בנפש חפצה, ומתוך נכונות להשתכנע ככל האפשר שבדברים יש ממש"..מימושה של אפשרות זו פירושו מתן הזדמנות לנחקר להציג את מלוא הנתונים שבידיו קודם לקבלת החלטה סופית בדבר הגשת כתב אישום"

ביטול כתב אישום כאשר הופרה זכות היידוע/השימוע:

התביעה מחויבת לעמוד בדרישות החוק החלים עליה, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בעמידה על זכויותיו היסודיות של חשוד בפלילים.

כאשר עולה טענה של הפרת זכות השימוע וזו מתבררת כנכונה. בדרך כלל, בהיעדר נימוקים מיוחדים ויוצאי דופן, בית המשפט יבטל את כתב האישום. כל זאת על מנת שהליך השימוע יתקיים כאשר מול התביעה עומד מבקש בסטאטוס של חשוד ולא נאשם, דבר שיש בו בכדי להשפיע באופן מהותי ולו למראית עין, על התנהלות התביעה בבחינת הבקשה.

משכתב האישום בוטל ולאחר שהתקיים הליך השימוע, התביעה תשקול את הבקשה, הנסיבות, העובדות וכד' ולאחריה תחליט האם למרות כל מה שהובא בפניה, יש להגיש כתב אישום. (בשנית יש לומר)

יודגש, ביטול כתב אישום ע"י בית המשפט או לפי בקשת התביעה - אין משמעו זיכוי, ועל כן התביעה רשאית להגישו מחדש לאחר קיום הליך השימוע.

קיום שימוע בדיעבד - לאחר שכתב האישום הוגש:

ביטול כתב אישום פלילי

הוגש כנגדך כתב אישום ? אתה סבור שלא היה מקום להגישו ? איך, מתי ולמי פונים בבקשה לביטול כתב אישום ?

גם לאחר שהוגש כנגדך כתב אישום, ייתכן ויש בחומר החקירה ו/או בנסיבותיך האישיות, מקום לפנות בבקשה מנומקת לתביעה - בבקשה לביטול / חזרה מכתב האישום שהוגש.ככלל, חשוב לפנות בבקשה לביטול כתב אישום בטרם הליך ההקראה. דהיינו בטרם תתבקש להשיב בפני בית המשפט לאישומים המיוחסים כנגדך בכתב האישום וזאת על מנת שלא תצטרך לעבור את כל הכרוך בעמידה בפני בית המשפט אם כל המשתמע מכך. וכן, על מנת שלא יהיה בתשובתך לאישום בבית המשפט משום סינדול התביעה להיעתר לבקשה לביטול.

סעיף 93 לחוק סדר הדין הפלילי, מסדיר את סמכות התובע במשפט לחזור מכתב האישום, וזו לשון סעיף החוק:

עבירות מס

בתוך תחום עבירות הצווארון הלבן, מצויות עבירות המס. עבירות אלו מכילות עבירות מס הכנסה, מס ערך מוסף, מכס, מס קניה, מס שבח מקרקעין, וניירות ערך.

הלבנת הון

חוק איסור הלבנת הון משנת 2000 הכניס למערכת אכיפת החוק הישראלית את המרדף אחרי ההון, ובמילים אחרות את המינוח כי בניגוד למה שנוטים לחשוב, הוא כי "לכסף יש ריח".

ליווי בחקירות, מעצר ימים

נחקרים- חשודים רבים אינם מקדישים תשומת לב מיוחדת לעניין היוועצות עם עו"ד בשלב חקירתם, אולם המציאות מוכיחה בפעמים רבות, כי החקירה המשטרתית, ודברי החשוד בה, קובעות את גורל התיק כולו, שבשלב מאוחר יותר הופך לכתב אישום. חשוב לציין כי ישנה משמעות מיוחדת לכל מילה שנאמרת תחת חקירה באזהרה בתחנת המשטרה.

מעצר עד תום ההליכים המשפטיים

בדומה לשלב מעצר הימים, גם שלב המעצר עד תום ההליכים המשפטיים, הוא מקום בו נקבעים גורלות, ואף גורלות חשובים יותר. הסטטיסטיקה מוכיחה כי מספר המעצרים רק הלך וגדל לאחר כניסתו לתוקף של חוק סדר הין הפלילי (סמכויות אכיפה- מעצרים), תשנ"ו- 1996 החוסה תחת כנפיו של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו

סגירת תיקים- ביטול כתבי אישום -עיכוב הליכים

עקב העומס הרב המוטל על גופי החקירה וההעמדה לדין במדינת ישראל, גופים הסובלים ממצוקת מחסור בכוח אדם, לא פעם קורה שאדם נחקר במשטרה, ממתין מספר שנים, ואינו יודע מה עלה בגורל התיק.

מחיקת רישום פלילי

החוק מגדיר שני שלבים בתהליך " ניקיונו" של המורשע בפלילים, תקופת ההתיישנות, שאורכה נקבע לפי סוג העונש שניתן בגז"ד, ותקופת המחיקה.

זכויות יוצרים

תחום זכויות היוצרים הינו נרחב וחובק עולם כחלק מעולם הקניין הרוחני. עם פרוץ והתפתחות המהפכה הדיגיטלית, מצא עצמו הפרט בעולם של חידושים והמצאות ללא הפסק, אולם כל זאת לצד חקיקה מיושנת ולא מותאמת לשנת 2010

ייצוג בבתי המשפט

משרדנו מופיע בכל הערכאות המשפטיות ברחבי הארץ. הופעה בפני בתי המשפט ודרכי הטיעון המשפטי הינם אומנות מהמעלה הראשונה. היכולת לשכנע את השופט בקו הגנתך, ולעורר בליבו ספק סביר הנדרש לזיכוי, הם מלאכת מחשבת...

אי הרשעה

הכלל המשפטי הינו משהודה הנאשם בעובדות כתב האישום יש להרשיעו בדין. אולם עם זאת, החוק במדינת ישראל מאפשר גם אפשרות של סיום התיק בגזר דין ללא הרשעה...

סגירת תיק פלילי מחוסר אשמה

עקב העומס הרב המוטל על גופי החקירה וההעמדה לדין במדינת ישראל, גופים הסובלים ממצוקת מחסור בכוח אדם, לא פעם קורה שאדם נחקר במשטרה, ממתין מספר שנים, ואינו יודע מה עלה בגורל התיק.

ביטול כתב אישום

בחינת חומר החקירה על ידי משרדנו מעלה לא פעם שגגות אותן ביצעה התביעה הכללית כך שלדוגמא: כתב האישום הוגש בחוסר סמכות, ללא מתן זכות שימוע, בחלוף תקופת התיישנות, על ידי אכיפה בררנית ועוד טענות מקדמיות כאלו ואחרות. משרדנו פועל במסגרת מתן ייצוג מיטבי ללקוח בבקשות בנושאים דלעיל לביטול כתב אישום.

ייצוג בשימוע

משרדנו מייצג חשודים רבים בהליך השימוע ובבקשות שונות לשימוע. ההכנה לשימוע הינה מלאכה משפטית ראשונה במעלה ומהווה את המחסום האחרון בפני התביעה בדרכה להגשת כתב אישום. לא פעם, תיקים רבים נסגרים עוד בשלב השימוע או לחלופין גורם הייצוג בשימוע להגשת כתב אישום בנוסח מעודן ומקל.

מילון מונחים משפטיים שימושי

כתב אישום

מורכב משלושה חלקים:

חלק א- העובדות שהן סיפור המעשה של העבירה.

חלק ב- סוג הוראות החיקוק בהן מואשם הנאשם.

חלק ג- רשימת עדי התביעה שיטלו חלק במסגרת פרשת התביעה בבית המשפט.

עבירה מסוג "חטא"

עבירה שנקבע לא עונש מאסר לתקופה שאינה עולה על שלושה חודשים, ואם העונש הוא קנס בלבד- קנס שאינו עולה על שעיור הקנס שניתן להטיל בשל עבירה שעונשה קנס שלא נקבע לו סכום.

עבירה מסוג "עוון"

עבירה שנקבע לה עונש מאסר לתקופה העולה על שלושה חודשים ושאינה עולה על שלוש שנים, ואם העונש הוא קנס בלבד- קנס העולה על שיוער הקנס שניתן להטיל בשל עבירה שעונשה קנס שלא נקבע לו סכום.

עבירה מסוג "פשע"

עבירה שנקבע לה עונש מאסר לתקופה של יותר שלוש שנים.

ישיבת הקראת כתב האישום

המועד בו משיב הנאשם לכתב האישום שהוגש נגדו.

חזרה מכתב אישום בטרם הקראה

המשמעות ביטול כתב האישום.

חזרה מכתב אישום לאחר הקראה

המשמעות זיכוי הנאשם בדין.

ישיבת הוכחות

השלב המהותי בדיון הפלילי בו מובאות הראיות ונשמעים העדים. ישיבת ההוכחות נקבעת למועד מאוחר יותר, וזאת לאחר תשובת הנאשם לכתב האישום, זאת כמובן במידה ונאשם כופר באשמה.

פרשת תביעה

החלק הפותח את שלב ההוכחות במשפט ובו התביעה מביאה את ראיותיה להוכחת כתב האישום.

פרשת הגנה

לאחר סיום פרשת התביעה מכריז התובע אלו עדי, ומתחילה פרשת ההגנה, בה יכול הנאשם לעלות להעיד, ולמסור את גירסתו.

הכרעת דין

בתום בירור האשמה יחליט בית המשפט בהחלטה מנומקת בכתב על זיכוי הנאשם , או אם מצא אותו אשם, על הרשעתו.

גזר דין

בתום הטענות לעניין העונש יגזור בית המשפט את דינו של הנאשם.

פסק הדין

הכרעת הדין וגזר הדין מהווים יחדיו את פסק הדין.

מעצר ימים

מעצר לצורכי חקירה שמתבצע טרם הגשת כתב האישום.

מעצר עד תום ההליכים המשפטיים

מעצר לאחר הגשת כתב האישום, ומטרתו השארת הנאשם מאחורי סורג ובריח עד תום ההליכים המשפטיים בעניינו.

נשיאת מאסר בעבודות שרות

בית משפט שגזר על אדם מאסר בפועל לתקופה שאינה עולה על ששה חודשים, רשאי להחליט שהנידון ישא את עונש המאסר, כולו או חלקו, בעבודות שירות. החלטת בית המשפט תינתן רק לאחר שהנידון הביע הסכמתו לשאת את עונש המאסר בעבודת שירות, ואישור הממונה על עבודות השירות.

עבודות שרות למען הציבור

בית המשפט שהרשיע אדם, ולא הטיל עליו עונש מאסר בפועל, רשאי, במקום כל עונש אחר או בנוסף עליו, לחייבו בצו שיעשה, בשעות הפנאי שלו וללא שכר, פעולה או שירות לתועלת הציבור או הזולת, למשך תקופה, למספר שעות ובהתאם לתוכנית.

עיכוב הליכים

בכל עת שלאחר הגשת כתב אישום, ולפני הכרעת דין, ראשי היועץ המשפטי לממשלה, בהודעה מנומקת בכתב לבית המשפט, לעכב את הליכי המשפט. הוגשה הודעה כאמור, יפסיק בית המשפט את ההליכים באותו משפט.

התליית הליכים

בכל עת שלאחר הגשת כתב אישום ולפני גזר הדין, רשאי בית המשפט להתלות את ההליכים, בין מיוזמתו ובין לבקשת תובע, אם נוכח כי לא ניתן להביא את הנאשם להמשך משפטו.

 

ליעוץ נוסף צור קשר